Produkt dnia
Komoda Rumba
Komoda Rumba

520,00 zł

szt.
 Meblościanka Rumba XL
Meblościanka Rumba XL

1 050,00 zł

szt.
Komoda Pablo P2
Komoda Pablo P2

540,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MebleBueno

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Bralin, ul. Nowa 55a , NIP: 6191891851, tel. 692423397, adres email: biuro@meblebueno.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:        

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,        

2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.   

Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru pokrywa Kupujący, który jest zobligowany do dostarczenia zwracanego produktu do siedziby firmy. Sprzedający nie realizuje usługi transportowej w przypadku zwrotu towaru.  

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

W nawiązaniu do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) poniżej klauzula informacyjna.

 

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwanego „Rozporządzeniem”) 

 

 

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meble Bueno Marek Panek z siedzibą w Bralinie, przy ul. Nowej 55a (dalej zwany Meble Bueno). Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na ww. adres pocztowy: Meble Bueno Marek Panek ul. Nowa 55a, 63-640 Bralin, pod numerem telefonu: 692 423 397 lub pod adresem poczty elektronicznej biuro@meblebueno.pl

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Meble Bueno przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

 

Meble Bueno przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 

1) w celu wykonania czynności w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnego towarów lub usług Meble Bueno; podstawę prawną stanowią przepisy Rozporządzenia;

2) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów własnych Meble Bueno albo innej umowy o podobnym charakterze; podstawę prawną przetwarzania stanowi umowa zawarta przez Panią/Pana z Meble Bueno i inne czynności prawne związane z taką umową;

3) w celu realizacji obowiązków Meble Bueno wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;

4) w celu utrzymania, wyświetlania stron internetowych lub wykonywania komunikacji za pomocą tych stron, w zakresie danych identyfikujących numer IP, numery urządzenia i innych danych w zakresie i na podstawie właściwych przepisów prawa telekomunikacyjnego.

5) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Meble Bueno (na mocy Rozporządzenia, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego lub kodeksu spółek handlowych) takich jak:

 1. a) zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia Meble Bueno, w tym monitoringu placówek Meble Bueno, z zachowaniem prywatności i godności osób,
 2. b) dochodzenia roszczeń Meble Bueno lub obrony Meble Bueno przed roszczeniami innych osób.

 

Pozostałe informacje o innych celach w jakich Meble Bueno może wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe. 

 

Meble Bueno przetwarza dane osobowe w celu do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane osobowe mogą być jednak także przetwarzane w innych prawem dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Możliwe są następujące cele drugorzędne: (a) przeniesienie danych do archiwum, (b) audyty lub postępowania wyjaśniające, (c) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, (g) cele związane z usługami finansowymi lub elektronicznymi jak np. ubezpieczenia świadczonymi przez inne podmioty.

 

Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Meble Bueno:

1) do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,

2) podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, w tym transakcji płatniczej, usługi prawnej lub windykacyjnej.

Meble Bueno może także powierzać dane innym podmiotom, zachowując funkcję ich administratora. 

 

Jak długo Meble Bueno będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

 

Meble Bueno przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których został(a) Pani/Pan poinformowany(a). Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych.

 

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo żądania od Meble Bueno dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, w zakresie technicznie możliwym, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Z uwagi na inne przepisy prawa, dla przeniesienia danych może być wymagane uzyskanie zgody klienta lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. W przypadku realizacji żądania przeniesienia danych lub uzyskania ich kopii Meble Bueno przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym i nośniku.

 

 1. Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 

 1. Organem nadzorczym wobec Meble Bueno w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. W przypadku każdej umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia lub wykonania (np. dostawy zamówionego przez Panią/Pana towaru). Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych osobowych w celu w nich opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji. Jeśli nie poda Pani/Pan danych osobowych wymaganych umową lub przepisami prawa, to Meble Bueno nie zawrze umowy lub nie wykona innej stosownej czynności.

 

 1. Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Zawieranie umów z podmiotami trzecimi może wymagać przekazywania tym podmiotom informacji chronionych odrębnymi przepisami. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Odmowa udzielenia takiej zgody lub jej wycofanie może oznaczać, że Meble Bueno nie będzie miało podstawy prawnej do przekazania informacji podmiotowi trzeciemu. Skutki takiej odmowy mogą mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie  tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub dokonania określonej czynności.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl