Produkt dnia
Komoda Rumba
Komoda Rumba

520,00 zł

szt.
 Meblościanka Rumba XL
Meblościanka Rumba XL

1 050,00 zł

szt.
Komoda Pablo P2
Komoda Pablo P2

540,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

W nawiązaniu do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) poniżej klauzula informacyjna.

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwanego „Rozporządzeniem”) 

 

 

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meble Bueno Marek Panek z siedzibą w Bralinie, przy ul. Nowej 55a (dalej zwany Meble Bueno). Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na ww. adres pocztowy: Meble Bueno Marek Panek ul. Nowa 55a, 63-640 Bralin, pod numerem telefonu: 692 423 397 lub pod adresem poczty elektronicznej biuro@meblebueno.pl

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Meble Bueno przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

 

Meble Bueno przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 

1) w celu wykonania czynności w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnego towarów lub usług Meble Bueno; podstawę prawną stanowią przepisy Rozporządzenia;

2) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów własnych Meble Bueno albo innej umowy o podobnym charakterze; podstawę prawną przetwarzania stanowi umowa zawarta przez Panią/Pana z Meble Bueno i inne czynności prawne związane z taką umową;

3) w celu realizacji obowiązków Meble Bueno wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;

4) w celu utrzymania, wyświetlania stron internetowych lub wykonywania komunikacji za pomocą tych stron, w zakresie danych identyfikujących numer IP, numery urządzenia i innych danych w zakresie i na podstawie właściwych przepisów prawa telekomunikacyjnego.

5) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Meble Bueno (na mocy Rozporządzenia, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego lub kodeksu spółek handlowych) takich jak:

 1. a) zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia Meble Bueno, w tym monitoringu placówek Meble Bueno, z zachowaniem prywatności i godności osób,
 2. b) dochodzenia roszczeń Meble Bueno lub obrony Meble Bueno przed roszczeniami innych osób.

 

Pozostałe informacje o innych celach w jakich Meble Bueno może wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe. 

 

Meble Bueno przetwarza dane osobowe w celu do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane osobowe mogą być jednak także przetwarzane w innych prawem dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Możliwe są następujące cele drugorzędne: (a) przeniesienie danych do archiwum, (b) audyty lub postępowania wyjaśniające, (c) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, (g) cele związane z usługami finansowymi lub elektronicznymi jak np. ubezpieczenia świadczonymi przez inne podmioty.

 

Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Meble Bueno:

1) do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,

2) podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, w tym transakcji płatniczej, usługi prawnej lub windykacyjnej.

Meble Bueno może także powierzać dane innym podmiotom, zachowując funkcję ich administratora. 

 

Jak długo Meble Bueno będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

 

Meble Bueno przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których został(a) Pani/Pan poinformowany(a). Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych.

 

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo żądania od Meble Bueno dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, w zakresie technicznie możliwym, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Z uwagi na inne przepisy prawa, dla przeniesienia danych może być wymagane uzyskanie zgody klienta lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. W przypadku realizacji żądania przeniesienia danych lub uzyskania ich kopii Meble Bueno przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym i nośniku.

 

 1. Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 

 1. Organem nadzorczym wobec Meble Bueno w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. W przypadku każdej umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia lub wykonania (np. dostawy zamówionego przez Panią/Pana towaru). Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych osobowych w celu w nich opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji. Jeśli nie poda Pani/Pan danych osobowych wymaganych umową lub przepisami prawa, to Meble Bueno nie zawrze umowy lub nie wykona innej stosownej czynności.

 

 1. Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Zawieranie umów z podmiotami trzecimi może wymagać przekazywania tym podmiotom informacji chronionych odrębnymi przepisami. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Odmowa udzielenia takiej zgody lub jej wycofanie może oznaczać, że Meble Bueno nie będzie miało podstawy prawnej do przekazania informacji podmiotowi trzeciemu. Skutki takiej odmowy mogą mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie  tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub dokonania określonej czynności.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl